• Innovaties (1)
 • Innovaties (2)
 • Innovaties (3)
 • De belangrijkste innovatie waar MRE Consultants, vanwege de eerdere ervaring met de uitvoering van twee pilotprojecten, haar expertise en ervaring kan inzetten is op het gebied van de transitie van de particuliere periferie:

  Het aan de woningmarkt onttrekken van woningen waar geen vraag meer naar is, die gelegen zijn in de periferie en die niet worden gesaneerd door een woningcorporatie. De particuliere woningen zonder toekomst. Gemeenten zijn geïnteresseerd, Provincies zijn genegen te financieren, de 200 congresgangers op de Landelijke Woningcorporatie Dag 2015 op Nyenrode University herkenden de noodzaak en vroegen om een vervolg. Zelfs de wetenschappelijke wereld (ASRE/UvA) erkend de problematiek.

 • “We zijn het aan onze stand verplicht”, is het adagium van MRE Consultants die, geconfronteerd met de ruimtelijke en economische achterstand in de perifere wijken, een oplossing aan draagt voor de ontstane situatie.

  Door de stads- en gebiedsuitbreidingen in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw tot aan de Vinex-wijken eind jaren negentig is er veel ‘snelle’ systeemwoningbouw bij gekomen. En nu staat er te veel. En nu moet er een deel weer weg…  

  Van alle actoren uit die tijd zijn alleen de woningcorporaties schuldbewust en handelend vanuit het algemene belang al sedert de eeuwwisseling op redelijke schaal aan het verdunnen door slechte voorraad te vervangen door minder en duurzamere woningen. Er zijn vooralsnog geen universeel toepasbare oplossingen.

  De vastgoedadviseurs die deskundig zijn op het gebied van assetmanagement en op financieel-economisch, juridisch en fiscaal gebied, alsook op marketing en duurzaamheid kunnen een verschil maken. 

 • MRE Consultants werkt samen met bestuurders die het algemeen belang willen laten prevaleren boven het individueel belang. Kernbegrippen hierbij zijn geleidelijkheid, vrijwilligheid en marktwerking. Samen met specialisten op het gebied van bestuursrecht zorgt MRE Consultants voor de juridische onderbouwing inzake staatsteun, huurrecht, appartementsrecht, VVE-beheer, de concessie-overeenkomst, instandhouding, aanbestedingsrecht, leegstandswet, et cetera. Bovendien zijn voor de bestuurders de paden geëffend voor wat betreft het financieel model, communicatie, beheerplan, aankoopstrategie, flankerend beleid en risicoanalyse. Het onorthodoxe bestuursmodel wordt dan uitstekend ‘begeleid’ door adviseurs met visie.

  Een andere innovatie waar MRE Consultants de markt mee bedient zijn de innovatieve geïntegreerde contracten. Opdrachtgevers (de Rijksoverheid voorop) willen bij allerlei soorten vastgoedvraagstukken de expertise van marktpartijen gebruiken. Een goed uitgangspunt. Maar als de markt een oplossing aandraagt, dan dient zij er ook verantwoordelijk voor te zijn. Voor het ontwerp ervan, voor het realiseren, voor het onderhouden en voor de verdere exploitatie. Liefst vele jaren. En als de marktpartijen nu ook nog zorgen voor de financiering, dan spreekt men van geïntegreerde contracten (DBFMO-contracten).

  MRE Consultants is specialist op dit gebied.

Contactgegevens

 • Elkenraderweg 8
 • 6321 BL Wijlre
 • +31 (0) 6 21 70 63 50
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.