Ruimtelijke economie

 • Ruimtelijke economie 1
 • Ruimtelijke economie 2
 • Ruimtelijke economie 3
 • Ruimtelijke economie is een verzamelnaam voor ontwikkelingen in de woon- en werkomgeving. MRE Consultants adviseert bijvoorbeeld bij de (her) ontwikkeling van een industrieterrein naar een woonboulevard, of de ontwikkeling van een PDV-locatie in de periferie, een uitbreiding van een woonwijk, het opzetten van een structuurvisie of stadsdeelvisies, en voert bijvoorbeeld marktonderzoek uit naar de kansen van een detailhandelsterrein waar de ontwikkeling van stagneert.

  Bovendien adviseert MRE Consultants in krimpgebieden. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een detailhandelsvisie waarbij na analyse van de belangrijkste beletsels, de verschillende rollen (h)erkend worden van:

  • Gemeenten, Stadsregio, Provincie en Rijk;
  • Beleggers, ontwikkelaars, ondernemers en klanten;
  • en daarbij gezocht wordt naar rol-overstijgend-gedrag, naar ‘rol-omdenken’.
 • MRE Consultants draagt daarbij creatieve oplossingen aan. Ontwikkelt flankerend beleid en zorgt voor concrete planologisch-juridische mogelijkheden zoals:

  Handhaving. In geval van leegstand of nog niet gerealiseerde bestemmingen de eigenaren aanschrijven op straffe van onttrekking van de bestemming (zonder (hoge) planschadevergoeding of nadeelcompensatie).

  Modernisering. Voor situaties waar verval optreedt, mogelijkheden onderzoeken van de Wro en de experimenteer mogelijkheden in het kader van de Crisis- en herstelwet.

 • Voorts het toepassen van de reeds eerder ontwikkelde (krimp-) instrumenten zoals:

  • een bestuursmodel om algemeen belang ‘af te dwingen’ zonder disproportionele (plan-) schadeloosstelling of nadeelcompensatie;
  • versnelde sloopexploitatie: aankoop, terug huren, en versneld afwaarderen/afschrijven, met als enige doel om op termijn sloop mogelijk te maken zonder dat er financieel ‘slachtoffers’ vallen;
  • de verkorte grondexploitatie om herontwikkeling en verplaatsing ‘met gesloten beurs’;
  • of het instrument van de stedelijke herverkaveling met bijbehorende producten als: vrijwillige verkoop, waarborgfonds, restschuldfinanciering, terug huren plus verbeteren, et cetera.

  Met daarbij als visie voor bijvoorbeeld de retailmarkt:

  Om de dynamiek (groei van succesformules) in de retailmarkt ruim baan te geven dient het beleid, de (flankerende) maatregelen en het instrumentarium zich volledig te richten op het saneren van de ‘onderkant’ van de markt. Daarmee creëer je een ‘interne’ vraag naar locaties die kansrijk zijn.

Contactgegevens

 • Elkenraderweg 8
 • 6321 BL Wijlre
 • +31 (0) 6 21 70 63 50
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.